Kurumsal Kimlik

Kurumsal kimlik, pazarlamada (marketing), bir kurumun görünen yüzüne verilen isimdir. Kurumun kendini ifade etme şeklidir. Bu ifade belli sınırları çizilmiş ve genellikle değişmez bir ifadedir. Kurumu anımsatacak bir tasarımın ne ölçülerde ve nasıl kullanılması gerektiğini belirten kurumsal kimlik kitabı bu sistemin vazgeçilmez öğesidir. Öyle ki bir kurumsal kimlik tasarımı içinde amblem (logo) den ofis dizaynına, çalışanların giyim kuşamından araç üstü giydirmeye, antetli kâğıttan, tabelaya, web sitesinden vefat ilanlarına, ambalaj dizaynından faaliyet raporuna kadar her şeyin ne ölçülerde ve nasıl kullanılacağı belirtilmiştir.

Kurumsal kimlik kurumun imzasıdır ve bu yönüyle değişime kapalıdır. Belli dönemlerde firma ve tasarımcıların ortak çalışmasıyla değiştirilebilmesine rağmen firma kurumsal kimlik ile oluşturduğu imajı sıklıkla değiştirmek istemez.

Kurumsal kimlik çalışmalarında hiç şüphesiz çalışmanın temeli firma amblemi üzerine kurulmuştur. Amblem renklerinin her durumda aynı değerde basılması, yazı tiplerinin hiçbir zaman değişmemesi bu çalışmanın temelini oluşturur.

Özellikle renk bilgisinin taşınması, değişmemesi için renklerin pantone numaraları belirtilir.

Kurumsal kimlik firma için oluşturduğu imajla, tüketicinin aklına kazınır. Bu yönüyle firmanın reklam yatırımlarının başarılı olmasının sağlayan çalışmalardan biridir.

Günümüzde kurumlar, tüketicilere yaşattığı akılda kalan pozitif deneyimler ve onlara hissettirdikleri aidiyet duygusu ile rakiplerinin önüne geçme şansı elde ediyorlar.

MARKA YÖNETİMİ

Müşterilerini odak noktası olarak gören bu firmalar, her geçen gün sektörlerindeki liderliğini daha da pekiştiriyorlar.

Marka yönetiminde en önemli faktörlerden birinin de müşteriler ile doğru ve etkin bir iletişim kurabilme olduğunun bilincinde danışmanlık ekibimiz, ürünlerinizin / çözümlerinizin tercih edilmesi, satın aldıkları üründen / hizmetinizden memnun olmaları ve aynı markayı tekrar tekrar satın almaları için benzersiz, entegre ve uygulanabilir öneriler geliştir.

Bize göre Fikir & Reklam Tanıtım, müşteriler, sosyal paydaşlar ve iç müşteriler (çalışanlar) ile kurulan ilişkilerin düzenli, programlı ve verimli olması gerektiğini bilir ve bu yönde çalışmalarına yön verir. Deneyimli, konusunda uzman ekibimiz, mevcut bir markanın pazardaki gücünü korumak ve geliştirmek, ya da yeni bir ürün / şirketi marka konumuna getirmek üzere geliştirdiği programları başarı ile hayata geçirir.

Geleneksel birçok iletişim yolu yanında inovatif ve yaratıcı töntemlerde de farklılaşma konusuna odaklanan kurumumuz, marka yönetimi kapsamında, bir ürüne, kimlik kazandırır, “ürün-firma-semboller-duygular-algılar” arasında güçlü bir ilişki yaratılması sağlar, ürünün rakiplerinden farklılaştırılması ve uzun soluklu müşteri sadakatinin sağlanmasına yönelik planlar yapar.

Marka Yönetimi kapsamında sunduğumuz hizmetler;

 • Marka Geliştirme & Pozisyonlama
 • Ürün Lansmanları
 • Gerilla Pazarlama Aktiviteleri
 • Deneysel Pazarla
 • Etkinlik Yönetimi
 • Kurum Sözcüsü İlişki Yönetimi
 • Satış Kanalı Pazarlama Aktiviteleri
 • Virutik Kampanyalar
 • Sponsorluk Yönetimi
 • Medya İlişkileri
 • Satış Kanalı Yönetimi
 • Konferans Yönetimi
 • Fuar desteği
 • B2B (Busisness to Business) Pazarlama
 • Stratejik İş Ortakları