Raid Nedir? Modları Nelerdir?

Diskler arasında veri kopyalama veya paylaşımı için birden fazla sabit diski kullanarak yapılan veri depolama tasarısıdır. Tek diske göre, RAID’in yararı, veri bütünlüğünü, hata toleransını, iş çıkarma yeteneğini ve toplam disk kapasitesini artırmasıdır. Özgün uygulamalarda, anahtar avantajı disk kapasiteyi artırmakla beraber disk performansını da yükseltmesi ve verileri eş zamanlı olarak yedeklemeyi sağlamasıdır.
RAID, tek bir mantıksal birime çoklu diskleri birleştirir. Böylece işletim sistemi birçok farklı sabit disk görmek yerine sadece bir tane görür. RAID sunucu tabanlı bilgisayarlarda tipik olarak kullanılır ve genellikle aynen boyutu ayarlanmış disk sürücüyle tamamlanır.
RAID şartnamesi birtakım prototipleri “RAID düzeyleri” veya disk bileşimlerini önermekteydi. Her birinin teorik avantajları ve dezavantajları vardı. Yıllar içinde, RAID kavramının farklı yürütmeleri ortaya çıktı. Çoğu orijinal hallerinden farklılaştı ama numaralandırılmış adlar kaldı.
RAID’in birçok tanımı yıllar içinde tartışılmıştır. Temel RAID kavramlarını kullanan herhangi bir sistem güvenlik, kapasite veya performans için fiziksel disk uzayını birleştiriyorsa buna RAID Sistem denir.
JBOD yapılandırmasındaki diskler verileri sırayla depolar. Örneğin, veriler önce Disk 1'e yazılır. Disk 1 dolduktan sonra veriler Disk 2'ye, sonra Disk 3'e, vs. yazılır. Bu seviyedeki RAID'in iki avantajı, disklerin toplam depolama kapasitesinin %100'ünün kullanılması ve kolay genişletilebilmesidir. Fakat tek bir disk arıza yapsa verileri tümü kaybolur.

RAID 0, verileri birimdeki disklerin tümüne yazdığından en hızlı RAID modudur. Ayrıca, optimum veri depolama için tüm disklerin kapasiteleri birbirine eklenir. Fakat RAID 0'da NAS için çok önemli bir özellik yoktur: veri koruma. Bir diskin arıza yapması durumunda hiçbir veriye erişilemez. Performans - koruma kıyaslamasında NAS'ın aktarım hızının ağın bant genişliğinin yanı sıra kendi donanımına da bağlı olduğunu unutmayın. Örneğin, her iki LAN bağlantı noktası, birleştirmeyi destekleyen bir yönlendiriciye bağlı olduğunda NAS, 200 MB/sn hızını geçemez. Önerilen seçenek, karşılaştırılabilir performansıyla RAID 0'ın depolama kapasitesinin yaklaşık %75'ini sağlayan (toplam kullanılabilir disklere ve depolama kapasitesi esas alındığında) RAID 5 ve veri korumasıdır.

Bütün veriler birimdeki her diske yazıldığından RAID 1 gelişmiş veri güvenliği sağlar. Bir diskin arıza yapması durumunda veriler birimdeki diğer disklerde kullanılabilir. Ancak, bir kereden fazla yazmak zaman aldığından performans düşer. Buna ilaveten, veriler birimdeki tüm disklerde depolandığından RAID 1 disk kapasitesini %50 veya daha üstü bir oranda düşürür.
 
RAID 1 disk gereksinimleri hakkında not: Standart RAID 1 yapılandırmasında eşit kapasiteli iki disk olur. Fakat NAS OS ile üç adete kadar veya üç artı bir yedek diskin olduğu RAID 1 birimi oluşturabilirsiniz. Tek bir disk kullanarak da RAID 1 birimi oluşturmak mümkündür. Her ne kadar böyle bir birim veri koruması sağlayamasa da, yeni disk eklediğinizde genişletmek için hazırdır. Veri koruması, RAID 1 birimine ikinci disk eklendiğinde kullanılabilir.

RAID 5 verileri birimdeki tüm disklere ve her veri bloğundaki bir eşlik bloğuna yazar. Fiziksel disklerden birinin arıza yapması durumunda arızalı diskteki veriler değiştirilen diskte yeniden oluşturulabilir. Tek diskin kaybedilmesi durumunda veri kaybı olmaz fakat veriler değiştirilen diskte yeniden oluşturulmadan önce ikinci bir disk arızalanırsa, dizideki tüm veriler kaybolur. RAID 5 birimi oluşturmak için en az üç disk gerekir.
 
RAID 5 performansı, verileri koruyabilme avantajıyla birlikte RAID 0 ile yarışabilecek seviyededir.

RAID 6 verileri birimdeki tüm disklere ve her veri bloğundaki iki eşlik bloğuna yazar. Fiziksel disklerden birinin arıza yapması durumunda arızalı diskteki veriler değiştirilen diskte yeniden oluşturulabilir. Her veri bloğu başına iki eşlik bloğuyla birlikte RAID 6, veri kaybı olmadan iki adete kadar disk arızasını destekler. Çift eşlik kullanması nedeniyle RAID 6'nın arızalı diskle senkronizasyonu, RAID 5'ten daha yavaştır. Fakat çift disk güvenliği nedeniyle bunun önemi çok daha azdır. RAID 6 birimi oluşturmak için en az dört disk gerekir. RAID 5'e kıyasla biraz daha düşük performansıyla RAID 6 çok iyi veri koruması sağlar.
 
RAID 10, RAID 0 performansıyla RAID 1 korumasını birleştirir. RAID 10, örneğin, dört disk kullanarak iki RAID 1 segmenti oluşturur ve bunları RAID 0 bandı olarak birleştirir. Sekiz diskli RAID 0 bandında dört RAID 1 segmenti bulunur. Bu tür yapılandırmalar, iki RAID 1 segmentinde iki disk arızasını destekleyerek sıradışı veri koruması sağlar. Ayrıca, RAID 10 verileri dosya seviyesinde yazar ve RAID 0 bandı nedeniyle, yüksek sayıdaki küçük dosyaların yönetiminde kullanıcıya daha yüksek performans sağlar. Bu, IOPS (Saniyedeki Giriş Çıkış İşlemi) olarak anılan, veriler açısından saniyede daha fazla giriş çıkış olanağı anlamına gelir.
 
RAID 10, birçok küçük dosyayı birimdeki tüm disklere yazıp okuması gereken veritabanı yöneticileri için çok iyi bir seçimdir. RAID 10'un etkileyici IOPS ve veri koruması, veritabanı yöneticilerine sağladığı dosyaları güvenli muhafaza edebilme ve hızla erişim olanağı ile güven verir.
 
RAID 1 + Yedekler, RAID 5 + Yedekler, RAID 6 + Yedek ve RAID 10 + Yedek
 
 
Raid Modu Maximum yedek disk
Raid 1 3
Raid 10 4
Raid 5 3
Raid 6 4 

 

 

  • RAID 1: Aynı verileri birimdeki tüm disklere yazarak bir diskin kaybedilmesine karşı verilerinizi korur.
  • RAID 10: İki veya daha fazla RAID 1 segmentinden oluşan RAID 10, her segmentte olabilecek tek disk arızasını destekler.
  • RAID 5 ve RAID 6: Veriler birimdeki tüm disklerde bulunan eşlik bloklarına yazılır. Dosyalar, sırasıyla, tek veya çift disk arızasına karşı korunur.
RAID + Yedek birimi, bir diskin arıza yapması durumunda verileri anında senkronize etmeye hazır "çalışan bir yedek" olanağı sağlar. Birimdeki bir sabit disk arıza yaparsa veriler yedekle senkronize edilmeye başlanır. Yedeğin bulunduğu RAID biriminin çok açık avantajı, değiştirilecek diski beklemenizin gerekmemesidir.
 
Arıza yapan disk değiştirilince, söz konusu yeni disk çalışan yedek olur.
 
Yedek sabit diskin olduğu bir birim oluşturmak için Yeni ağ birimi sihirbazında Özel'i seçmelisiniz. Yeni ağ birimi sihirbazında Hızlı kurulumunun seçilmesi, birimin otomatik olarak SimplyRAID ve tek disk koruması ile yapılandırılmasını sağlar. SimplyRAID, veri depolamasını en üste çıkarmak için tüm sabit disklerdeki disk alanını optimize eder. Bu nedenle, yedek ekleme seçeneği yoktur. Yeni ağ birimi sihirbazıyla birim oluşturmaya ilişkin talimatlar için bkz. Yeni ağ birimi sihirbazı.
 
Önemli bilgi: RAID + Yedek birimlerinde tek disk arıza yaptığında veriler bozulmadan kalır ve yedek otomatik olarak senkronizasyona başlar. Senkronizasyon tamamlanmadan önce ikinci bir disk arıza yaparsa birimdeki bütün veriler kaybolur. RAID 6 iki disk arızasını destekler.