Felsefemiz

YARATICILIĞIN
İNSAN
DAVRANIŞLARINI
DEĞİŞTİRME
GÜCÜ
VARDIR.
  84
 
Mükemmellik  olağanüstü  şeyler  yapmakla  değil,
sıradan şeyleri olağanüstü iyi yapmakla elde edilir.
 
Angelique Arnauld