Felsefemiz

 

YARATICILIĞIN İNSAN DAVRANIŞINI DEĞİŞTİRME GÜCÜ VARDIR   

Mükemmellik; olağanüstü şeyler yapmakla  değil,sıradan şeyleri olağanüstü iyi yapmakla elde  edilir. 

Angelique Arnauld              

felsefimiz 5                        

Her yaratıcı hareket bir yıkımla başlar. Pablo Picasso