Bworks - Verilen Teminat Mektubu Kayıtları

Verilen Teminat Mektubu Kayıtları

Firmanın müşterilerine veya diğer firmalara verdiği Teminat Mektuplarının kayıt edildiği bölümdür.

Teminat Mektubu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teminat mektubuna ait tanımlamaların yapıldığı bölümdür.
 
Kayıt No:Teminat mektuplarının takibinde 15 karakterlik alfanümerik kodlama yapılabilecek rapor sahasıdır.
 
Kayıt Türü:Devir ve Yeni Kayıt olarak ikiye ayrılır. “Devir” olarak kayıt yapıldığı zaman Banka Hesap Hareketine ve Entegrasyona kayıt atılmamaktadır. Cari harekete devir için bir kayıt atılmaz.
 
“Yeni Kayıt” olarak kayıt girişi yapıldığında Durumu alanı Açık olarak seçildiğinde Banka Hesap Hareket Kayıtları’na Virman Tipinde Alacak kaydı,  Borç Muh.Hes Kodu’na Borç kaydı şeklinde kayıt atılmaktadır.
 
Durumu alanı Kapalı olarak seçildiği zaman ise; Banka Hesap Hareket Kayıtları’na Virman Tipinde Borç kaydı, Tem.Mek.Muh.Kodu’na Alacak  şeklinde kayıt atılmaktadır.
 
Şube Kodu:Şubeli çalışmada sadece merkezde iken aktif olan sahadır. Merkez, bir şubesi adına, müşteriye verilen teminat mektubu kaydını,  şube kodu belirterek yapabilir.
 
Durumu:Açık yada kapalı değerlerini alabilir. Teminat mektubu ilk kayıt edildikten sonra açık olarak değer alır. İlgili mektubun işlemi bittikten sonra mouse sağ klik ile gelen ekranda kapatma işlemi yapılmaktadır.
 
Kapanış Tarihi:Teminat mektubu kapama işlemi sonrasında program tarafından yapılan kapama işleminin tarihinin otomatikman gösterileceği sahadır.
 
Teminat Tipi:Seçilen banka hesap kodunda tanımlanmış olan teminat tipi program tarafından gösterilecektir.
 
Süre Tipi:Verilen teminat mektubunun geçerlilik tarihi ileri tarihli ise yani vadesi var ise ilgili saha Vadeli olarak seçilmelidir.
 
Tarih:İlgili mektubun kayıt tarihidir.
 
Vade Tarihi:Süre Tipi vadeli seçildiğinde aktif olan  vade tarihinin girileceği sahadır.
 
Seri No:Teminat Mektubunun seri bilgisinin girileceği 10 karakterlik alfanümerik rapor sahasıdır.
 
Teminat Mektup No:Teminat Mektubuna banka tarafından atanan 15 karakterlik alfanümerik rapor sahasıdır. Boş geçilemez.
 
Cari Kodu:Teminat Mektubunun hangi cariye verildiğinin belirtildiği sahadır.
 
Banka Hes. Kodu:Teminat Mektubunun tutarının virman edileceği kredi tipli hesap kodlarının girilebileceği sahadır.
 
Borç Muh. Hes Kodu:Teminat Mektubu tutarının karşılık muhasebe hesap kodunun belirtildiği sahadır.
 
Referans Kodu:Muhasebe modül parametrelerinde “Fişlerde referans kodu sorulsun” parametresi açık ise seçilen hesap tiplerine göre referans kodu sorulacaktır.
 
Proje Kodu:Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre  kayıtlarında “Proje Uygulaması Var” işaretli ise sorgulanacaktır. İlgili proje kodunun girileceği alandır.
 
Plas. Kodu:Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre kayıtlarında “Plasiyer Uygulaması Var” işaretli  ise sorgulanacaktır. İlgili plasiyer kodunun girileceği alandır.
 
Döviz Tipi:Seçilen banka hesabı dövizli ise yani verilen teminat mektubu döviz üzerinden ise aktif olacak sahadır.
 
Döviz Tutar:Verilen teminat mektubunun döviz tutarının girileceği sahadır. İlgili tutar kayıt sırasında sorulacak Kur ile hesaplanıp Tutar sahasına yazılacaktır.
 
Tutar:Verilen Teminat mektubunun tutarının belirleneceği sahadır.
 
Kom. Oran:Teminat mektubuna ait banka tarafından belirlenen komisyon oranıdır.
 
Açıklama:Teminat mektubu ile ilgili açıklamanın girilebileceği alandır.
 
Teminat Mektubu Komisyonu
Bu bölümde Verilen Teminat Mektupları Komisyonu İşleme bölümünde kaydedilmiş  olan komisyon değerleri izlenebilmektedir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kullanılan Özel Tuşlar
 
 
 
 
 
Verilen Teminat Mektupları ekranında gridde sağ tuşuna basıldığında yukarıdaki gibi bir ekran gelecektir.
 
Teminat Mektubu Kapatma
Verilen Teminat Mektubunun işlevinin sona ermesi ile ilgili mektubun kapatılması için kullanılan bölümdür. Rapor amaçlı olarak mektubun kapatma nedeni olarak Kapatma – İade – Tahsil seçenekleri sorgulanacaktır. Burada seçilen nedenlere göre Raporlar – Banka Kredi Raporları – Verilen Teminat Mektubu Raporundan teminat mektuplarına air  rapor alınabilir.