Stok Modulü, Stok Hareket Virmanı

Bu işlem, bir alış veya satış faturasının içinde bulunan A kodlu stoğun hareketini fatura ile birlikte B isimli stok koduna virman yapıyor. Dolayısıyla bu ilşlemde sonra fatura içinde eskiden kesilmiş olan A stok kodu hareketi gidiyor. Yerine bu fatura içinde B stok kodu gelmiş oluyor. Bu hareket değişimi stok hareket tablosunda gözlemlenebiliyor.
Stok hareket virmanı üretim hareketleri için kullanılmamaktadır. 
 
1-Lojistik/Stok/İşlemler/Stok Haraket Virmanı Sekmesine basıyoruz.
2-Sol bölmede yer alan aktarılması istenen stok kodu yazılır.
3-Sol bölmede yer alan aktarılması istenen stok hareketinin tarihi, fatura numarası, cari kodu ve alışmı satış mı olduğu alanları doldurulur.
4-Sağ bölmede virman yapılacak stok kodu ve depo kodu seçilir.
5-Tamam'a tıklanır. 
6-İlgili işlemin virman yapacağı bilgisi ekranı gelir ve onaylanıp onaylanmadığı sorulur. Evet tıklanır ise ilgili işlem gerçeklemiş olur.
 
Sonuç:
1-Fatura içinde eski stok kodu yerine yeni stok kodu gelir
2-Stok hareket tablosunda eski stok hareketlerinde artık ilgili fatura gözükmes. Bu hareket artık yeni stok kodunun stok hareket tablosunda gözükür.

 

 
Bir alış veya satış faturasının içinde A isimli bir stoğu bu fatura ile birlikte B isimli stoğa virman yapıyor.
Faturayıda B stoğunun hareketine taşıyor.
Ama Karsaçta baktığım kadarı ile üretimler var bu üretimler virman olamıyor sadece alış ve satış olması lazım.

Etiketler: Stok Modulü