Boş IP Adreslerini Tarama

Toplu Ping Atma, Boş ip Adreslerini Bulma, ip Bloğunu Toplu Pingleme:
Bir ip bloğunda hangi adreslerin boş olduğunu öğrenmek için basit bir komut dizini hazırlanmış, oldukça kullanışlı olduğunu ve pek çok alanda kullanılabileceğini söyleyebiliriz.
 
Öncelikle Komutumuzu Öğrenelim:
for /L %i in (1,1,254) do ping -n 2 -w 250 192.168.1.%i>> C:\ip.txt
 
Üstteki komutta ip adresi ve dosya yolunu kendinize göre değiştirmelisiniz. (ip.txt kısmı zorunlu değildir.işlem sonucu dosya yolunda oluşturulan ip.txt isimli belgeye yazdırılır.)
 Komut Dizininin Açıklaması :
for= Döngü komutudur. ping işlemleri bir döngüye bağlı olarak ilerler
/L=  Loop parametresidir. for dögüsü, bu parametre ile tetiklenecektir
%i= Bir değişken değeridir. "i" yerine başka bir değer de girilebilir. Buradaki değişken değeri, komut satırında belli noktalarda referans olarak kullanılır.
(1,1,254)= Ping'lenecek IP Adresleri 1'den başlar, 1'er, 1'er ilerler ve 254'e kadar devam eder. Buradaki sayısal değerler, isteğe bağlı olarak değiştirilebilir.
-n= IP başına ping'leme işleminin ne kadar tekrarlanacağını belirlediğimiz parametre. Parametre verilmezse, varsayılan olatak 32 bit'lik 4 paket yollayacaktır. -n parametresinden sonra bir sayı değeri belirterek, kaç tane 32 bit'lik ping paketi yollacağımızı belirlemiş oluruz.
-w= Dönen her bir echo(ping) reply paketinin milisaniye cinsinden Timeout süresini belirler.
192.168.1.%i= Buradaki i (1,1, 254 ile belirlediğiniz üçüncü bölümdeki her bir IP adresine (1-254) referans olacak kısımdır.
C:\ip.txt Kısmı C diski içersinde açmış olduğumuz komutun yazdırılacağı dosyadır.                 

ping 1

Gördüğünüz gibi 192.168.1.1 den başlayarak 192.168.1.254'e kadar ping yollamaya başladı.

Alttaki resimde c diskinde oluşturduğumuz  .txt belgesine sonuçları yazdırıyor.Burada boş ve kullanılan ip adreslerini görebilirsiniz.

ping 2

Aynı işlemi, ping sonucunun istatistik bilgilerini çekmeden ve dosyaya yazdırmadan sadece ekran çıktısı olarak alabilirsiniz.

for /L %i in (1,1,254) do ping -n 2 -w 250 192.168.1.%i

ping 3