Bworks - Boğaziçi Personel Eğitim Günleri

Boğaziçi Personel Eğitim Günleri

Boğaziçi çalışanlarının belirli bir kalite ve eğitim standardına yükselmesini sağlamak üzere, 2011 yılı itibari ile personel eğitimlerine başlamış bulunmaktayız.

İşletmelerin insana ve onun gelişmesine yaptıkları yatırım büyük önem taşır. Eğitim: işle ilgili becerilerin personelce öğrenilmesini kolaylaştırmada işletme tarafından planlanmış çabayı ifade eder. Bu beceriler başarılı bir iş performansı için analitik bilgi, beceri veya davranışları içerir.

Boğaziçi Digital, her hafta tekrarladığı eğitimlerle çalışanların ve onların oluşturdukları grupların işletme içerisinde sahip oldukları ya da ileride sahip olacakları görevleri daha etkin bir şekilde yapabilmeleri için;

 

  • Müşterilere ve çalışma arkadaşlarına karşı davranış ve tutum,
  • Düşünce,
  • Mesleki bilgilerini geliştirme,
  • Rasyonel karar alma,
  • Alışkanlık ve anlayışlarına katkıda bulunmayı,
  • Bilgi ve becerilerini arttırmayı hedeflemektedir.

Böylelikle; müşterilere daha iyi hizmet sunumu, personelin, becerilerini, bilgi ve tutumlarını sistematik bir şekilde olumlu yönde değiştirerek, şimdiki ve gelecekteki işinde daha başarılı olması, işletmede meydana gelebilecek hataların sayısının azaltılması, ürün ve hizmet kalitesinin artırılması, moralinin yükseltilmesi, güdülenmesi ve isteklendirilmesi, güven ve sadakat duygusunun gelişmesinin sağlanması ve personelin kariyerini geliştirmesine imkân sağlamış oluyoruz.

Eğitimlerimizde, çalışanlarımızın müşteri ilişkilerinde empati kurmalarını güçlendirirken, dramatize örnekleri ve sunum teknikleri kullanılmaktadır.