Bworks - MARKA YÖNETİMİ

Marka Yönetimi

                                                                                                         MARKA YÖNETİMİ

    Müşterilerini odak noktası olarak gören bu firmalar, her geçen gün sektörlerindeki liderliğini daha da pekiştiriyorlar.Marka yönetiminde en önemli faktörlerden birinin de müşteriler ile doğru   ve etkin bir iletişim kurabilme olduğunun bilincinde danışmanlık ekibimiz,   ürünlerinizin / çözümlerinizin tercih edilmesi, satın aldıkları üründen / hizmetinizden memnun olmaları ve aynı markayı tekrar tekrar satın   almaları için benzersiz, entegre ve uygulanabilir öneriler geliştir.

    Bize göre Fikir & Reklam Tanıtım, müşteriler, sosyal paydaşlar ve iç   müşteriler (çalışanlar) ile kurulan ilişkilerin düzenli, programlı ve verimli   olması gerektiğini bilir ve bu yönde çalışmalarına yön verir. Deneyimli,   konusunda uzman ekibimiz, mevcut bir markanın pazardaki gücünü   korumak ve geliştirmek, ya da yeni bir ürün / şirketi marka konumuna   getirmek üzere geliştirdiği programları başarı ile hayata geçirir.

   Geleneksel birçok iletişim yolu yanında inovatif ve yaratıcı töntemlerde de   farklılaşma konusuna odaklanan kurumumuz, marka yönetimikapsamında,   bir ürüne, kimlik kazandırır, “ürün-firma-semboller-duygular-algılar”arasında güçlü bir ilişki yaratılması sağlar, ürünün rakiplerinden farklılaştırılması ve uzun soluklu müşteri sadakatinin sağlanmasına yönelik planlar yapar.

marka yonetimi 4

   Marka Yönetimi kapsamında sunduğumuz hizmetler;

 • Marka Geliştirme & Pozisyonlama
 • Ürün Lansmanları
 • Gerilla Pazarlama Aktiviteleri
 • Deneysel Pazarla
 • Etkinlik Yönetimi
 • Satış Kanalı Pazarlama Aktiviteleri
 • Virutik Kampanyalar
 • Sponsorluk Yönetimi
 • Medya İlişkileri
 • Satış Kanalı Yönetimi
 • Konferans Yönetimi
 • Fuar desteği
 • B2B (Busisness to Business) Pazarlama
 • Stratejik İş Ortakları