Bworks - Netsis Bordro

Netsis Bordro

Bu modül; çalışanların bordro tahakkuk işlemlerinin, maaş ödemelerinin yasal mevzuata uygun olarak yapılabilmesini sağlar. Arzu edildiği takdirde, giderlerin çalışma payına göre dağıtımını sağlayan otomatik muhasebeleştirme özelliğinden faydalanabilirsiniz.

Bordro modülü sayesinde puantaj tahakkuk işlemleri, PDKS cihazlarından veya başka ortamlardan aktarılabilir; günlük devam çizelgesine göre aylık puantaj oluşturulabilir.

Sosyal yardımlar, tüm yasal kesinti ve netler otomatik olarak hesaplanır.

Tüm yasal raporlamaları tamamlarken netten brüte hesaplamaları kolayca gerçekleştirebilir; kıdem tazminatları, on-line maaş ve avans ödemesi benzeri transferleri rahatça halledebilirsiniz.

Dilerseniz, masraf merkezlerinde çalışma paylarına göre gider muhasebeleştirmesi yapabilirsiniz.

Toplu sözleşmeye ve geçmiş aylara dair maaş, yardım farklarını hesaplayıp bunlara dair yasal formları hazırlayabilirsiniz.

Kıdem tazminatlarını, kıdeme tabi hak edişlerin çalışma süresine oranla tahakkuk eden kıdem tutarını ve ihbar önelini hesaplayabilir; belgeleri tanzim ederek kıdem yükünü çıkarabilirsiniz.

Terfi ve sosyal haklar ile terfi dönemlerini kaydedebilir; kıdem yılına göre maaş ve sosyal yardımları otomatik olarak hesaplayabilirsiniz

Tanımlı yardımların (bayram, yakacak, çocuk, tahsil, aile yardımı, sağlık ve bireysel emeklilik sigortaları, yemek yardımı, ikramiye gibi) ödemenin gerçekleştirileceği aya istinaden ortaya çıkacak tutarlarını yasal muafiyetleri gözeterek otomatik olarak hesaplayabilir, dilerseniz ödeme yapılmayan aylar için provizyonlu çalışabilirsiniz.

Devletin tanımladığı gösterge oranlarında yolluk ve muafiyet takibi desteklenir. Personelle ilgili muhasebeleştirmeye tabi olan tutarları, masraf merkezleri bazında hangi hesap kodları ile muhasebeleştireceğinizi belirleyebilirsiniz.

Netsis ERP paketlerinin birbiri ile ilişkili modüler yapısı sayesinde, kayıtlı personel bilgilerine Üretim, Üretim Akış Kontrol ve MRP Netsis modüllerinizden erişerek, fabrikaların üretim süreçlerinde görev alan personeller ile ilgili daha detaylı raporlamalar yapabilirsiniz.