Bworks - Bulut Depolama

Bulut Depolama (Cloud Backup)

Bulut depolama, şirket dışındaki bir depolama sistemine İnternet üzerinden şirketinizdeki verileri aktararak depolamanıza olanak tanıyan bir hizmettir.

Bir çok farklı bulut depolama sistemi vardır. Bunlar, kullanıcıların e-posta, resim, video ve diğer kişisel dosyalarını saklamaya veya yedeklemeye yarar. Bulut depolama sayesinde, dosyalarınız güvenli bir şekilde aktarılıp farklı konumlara transfer edilmek suretiyle uzak yedekleme çözümü başarılı şekilde tamamlanır

 

Bulut depolama genellikle datanızı işletmenizde meydana gelebilecek yangın, sel veya hırsızlık gibi konulara karşı şirket lokasyonu dışında yedeklemeyi sağlamak maksadıyla kullanılır. Ancak internet hızınızın kapasitesi ile bulut depolamada yedekleyeceğiniz datanın büyüklüğü arasında doğru bir orantı vardır. Bulut depolama yöntemi ile her datanın yedeklenmesi mümkün değildir. Çok büyük boyutlu dosyaları bulut yedekleme yöntemi ile yedeklemek bazı sorunlar doğurabilir

Her gün belirli bir kapasitedeki datayı bulut ortamına atmak için kuvvetli bir internet bağlantınız olmalı. Ayrıca her gün bulut alanına atmayı hedeflediğiniz data en kritik değişen ve en değerli datanız olmalı. Bir başka değişle bu data boyutta hafif ama önemde derecesinde en öncelikli olan olmalıdır

Bulut depolamayı en çok muhasebe departmanları tercih etmektedir. Genellikle işletmeler muhasebe programlarının veritabanlarını şirket dışında yedeklemeyi tercih ederler. Zira bu datalar hem önemli hemde küçük sayılabilecek boyutlardadır.

Tavsiye edilen günlük gönderim kapasitesi 250mb olup geriye donuk olarak son 30 günün KLON yedeklenmek suretiyle bulut depolama hizmeti kullanılabilir.