Bworks - Netsis E-Defter

E-Defter

e-Defter Nedir?

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 24.02.2011 tarihinde yayınladığı, Elektronik Defter Genel Tebliği'nde e-Defter: "Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür."

e-Defter
Uygulama Detayları

 • Başlangıç aşamasında, sadece "Yevmiye Defteri" ve "Defter-i Kebir"in e-Defter olarak tutulabilmesine izin verilmiştir.
 • Bilanço esasına göre defter tutan, gerçek ve tüzel kişiler e-Defter uygulamasından yararlanabileceklerdir.
 • e-Defter olarak oluşturulan dosyalar, GİB'in belirlediği format ve standartlara (XBRL GL) uygun olmalıdır.
 • e-Defterler aylık dönemler şeklinde oluşturulmalı ve saklanmalıdır.
 • Defterlerini elektronik defter biçiminde tutmaya başlayanların, yine elektronik olarak devam etmeleri, kağıt kullanmamaları gerekmektedir.
 • Mükellefler uygulamadan yararlanabilmek için CİB tarafından onay almış bir yazılım kullanmalıdır.

e-Defter
Avantajları

Elektronik defter tutulması, onaylanması ve saklanmasında kullanılabilecek ilk onaylı yazılımlardan olan Logo e-Defter Çözümüyle, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik olarak tutulmasına izin verilen Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgeleri, yine Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği standartlarda kolayca hazırlanabilir ve hazırlanan defterlerin ilgili berat dosyalarının elektronik olarak GİB'e gönderilmesi sağlanır.

 • Maximum 200 MB'lık birden fazla dosyanın aynı anda oluşması ve paketlenmesi
 • Hatalı veri oluşumunun şematron kontrolleri ile engellenmesi
 • Hızlı implementasyon süreci
 • Web servis aracılığı ile güncel olmayan uygulamaya giriş yapılmasının engellenmesi, böylelikle yanlış berat yüklenmesinin önüne geçilmesi
 • Standart raporlar
 • Baskı, kağıt ve kartuş tasarrufu
 • Arşivleme tasarrufu
 • İş gücü ve zaman tasarrufu
 • Onay maliyetlerinde azalma
 • Denetim ve yönetim faaliyetlerinde hız ve etkinlik
 • Uzaktan erişim/denetim kolaylığı
 • İç denetim ve hesap verebilirlik
 • e-kayıtların orijinal biçimi ile geleceğe taşınması
 • Kayıt değiştirilemezliği ve güvenliği
 • Hızlı ve uzaktan erişim imkanı
 • e-Denetim için uygun altyapıyı oluşturmak
 • Uluslararası ve uzaktan denetimin kapısını aralamak
e-Defter
Saklama Hizmeti

GİB tarafından onaylı Logo e-Defter çözümü ile Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgeleri, elektronik ortamda hazırlanarak ilgili berat dosyaları GİB'e iletiliyor. Aynı zamanda alınacak e-Defter Saklama Hizmeti ile üretilen e-Defter'lerin 10 yıl boyunca saklanması da Logo'da olanaklı kılınıyor.