Bworks - Yedekleme Çözümleri

Yedekleme Çözümleri

Yedekleme ile Verilerinizi Koruyun!

Bilgisayarınızda oluşabilecek elektrik kesintisi, disk arızası ve virüs gibi sorunlar tüm bilgilerinizin bir anda kaybolmasına neden olabilir. Tüm bu ihtimallere karşı verilerinizi depolayacak ortak bir yedekleme ünitesi ve elektrik kesintilerinden oluşabilecek bilgi kayıpları için bir kesintisiz güç kaynağı (ups) kullanmak en doğrusu. Düşük maliyetlerle önüne geçilebilen bu sorun göz ardı edildiğinde maalesef çok pahalıya neden olabiliyor.

Donanımlı Servis Labratuarı ile hizmet veren uzman ekibimiz notebook’ unuzu sadece tamir etmekle kalmaz, ücretsiz +checkbook hizmeti ile tüm bakım ve onarımlarını yaparak notebook’ unuzu ilk günkü performansına kavuşturur.

Depolanan verinin herhangi bir nedenle zarar görmesi kurum süreçlerinde ciddi zararlara neden olabilmektedir. Felaket durumu sonrasında kurum verisinin geri yüklenememesi kurumun ticari faaliyetine son vermesine neden olabilecek kadar ciddi sonuçlar doğurabilmektedir. Depolanan verinin her geçen gün arttığı ve verinin kurum süreçleri için daha kritik bir rol oynadığı günümüzde verinin yedeklenmemesi büyük risk oluşturmaktadır.

Bu sebeple kurumlarda yedekleme sistemleri kurulmakta ve yedekleme işleri günlük olarak takip edilmektedir. Yedekleme sisteminin kurulumu yedeklenecek veri miktarı, yedekleme sıklığı, yedeklenen verinin zaman içerisinde değişme oranı, kabul edilebilir maksimum veri kaybı gibi parametrelere bağlıdır.

Veri yedeklemesinin amacına uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için düzenleyici ve yönetimin konuya bakış açısını yansıtan bir yedekleme politikasına ihtiyaç vardır. Yedekleme politikası kurum için yedeklemenin önemini ve en az yerine getirilmesi gerekenleri ifade etmelidir. Yedekleme politikasının yerine getirilmesi için detaylı bir analiz çalışması yapılmalı ve politikayı sağlayacak bir yedekleme planı ortaya koyulmalıdır. Yedekleme planın işletilmesi ve zaman içerisinde günün ihtiyaçlarına göre güncellenmesi veri kaybı durumunda kurumun göreceği zararı en aza indirecektir.

 

YDK – 01
Proje Yedek
 
YDK – 01
Proje Yedek
 
YDK – 01
Yıllık Yedek
 
Yedek Strateji Oluşturma YOK VAR VAR
Server Yedek VAR VAR VAR
Sanal Sunucu Yedek VAR VAR VAR
Server Klon Yedek VAR VAR VAR
Sanal Sunucu Klon Yedek VAR VAR VAR
Ortak Klasör Klon Yedek VAR VAR VAR
Uzaktan Kontrol VAR VAR VAR
Kullanıcı PC Yedek YOK YOK YOK
Servis Süresi 1 GÜN 1 GÜN X 12 AY 1 GÜN X 12 AY
Faturalama Servis Sonunda Servis Sonunda Tek Fatura
Fiyat 250 TL
200 TL x 12AY 
=  2400 TL
2000 TL
KDV Dahil Değil Dahil Değil Dahil Değil
       
Yedek Süresince Vakit Kalırsa      
Kullanıcı Teknik Destek VAR VAR VAR
Sistem Güncelleme VAR VAR VAR
Program Güncelleme VAR VAR VAR
Network Kontrolü YOK VAR VAR
Virus Kontrol ve Temizlik YOK VAR VAR

Tam yedeklemeVeri yedekleme temel olarak tam yedekleme (full), fark yedekleme( Differential) ve artan yedekleme (incremental) olmak üzere üçe ayrılmaktadır.

Tam yedekleme, yedeği alınmak üzere seçilmiş bütün bilgilerin bir kopyasının yedekleme medyasına kaydedildiği bir yedekleme türüdür. Tam yedeklemede orijinal verinin birebir kopyası alındığı için yedekleme medyasında orijinal verinin boyutu kadar yer kaplamaktadır. Bu çalışma biçimi yedek alma süresini uzatmakta ve ihtiyaç duyulan yedekleme sıklığının sağlanmasını zorlaştırmaktadır. Yedekleme donanımının yetersiz olduğu, yedeklenecek veri boyutunun çok yüksek olduğu veya verinin sık yedeklenmesi gereken ortamlarda yedekleme işlerinin tümünün tam yedek olarak belirlenmesi her zaman mümkün değildir. Diğer yandan, tam yedekleme bilginin geri döndürülme ihtiyacı ortaya çıktığında orijinal verinin tamamını içerdiğinden başka yedekleme işlerine ihtiyaç duymadan kullanılabilecek bir yöntemdir. Tam yedekleme diğer bütün yedekleme türleri için bir başlangıç noktası olarak düşünülmelidir.

Fark yedekleme

Başarılı olarak sonlandırılmış en son tam yedeğe göre değişikliklerin yedeklenmesidir. Sadece en son alınan tam yedeğe göre farkın yedeklenmesi nedeni ile tam yedeklemeye göre daha hızlıdır ve yedekleme medyası üzerinde daha düşük alan işgal etmektedir. Fark yedeklemede her zaman en son tam yedeğe göre fark alındığı için yedeklenen veri miktarı sürekli artmaktadır. Belirli aralıklarla tam yedek alınması fark yedeklemesi sırasında yedeklenecek veri miktarını düşürmektedir. Verinin geri döndürülmesi gerektiğinde fark yedeğe ek olarak tam yedeğe de ihtiyaç vardır. Geri döndürme sırasında iki yedeğinde kullanılması nedeni ile tam yedeğe göre daha yavaş bir yedekleme türüdür.

Klon yedekleme

Başarılı olarak sonlandırılmış en son yedeğe göre değişen bilgilerin yedeklenmesidir. En son yedeğin tam, fark veya artan olmasının önemi yoktur. Sadece en son değişikliklerin yedeklenmesi nedeni ile yedekleme işinin tamamlanma süresi kısadır. Yedekten geri döndürme işlemi gerektiğinde tam yedek ve arada alınmış bütün artan yedeklere ihtiyaç vardır. Bu sebeple düşük geri döndürme hızına sahiptir. Ayrıca birçok yedekleme işinde alınan verilerden geri döndürme işi yaptığından geri döndürme başarısı diğer türlere göre düşüktür.

Her yedekleme türünün avantaj ve dezavantajları vardır. Tam yedekleme türünün geri döndürme hızı çok yüksek iken yedekleme hızı düşüktür ve her yedekleme işi için orijinal veri alanı kadar yer ayırmak gerekmektedir. Bu sebeple yedekleme işlerinin tamamı için tam yedekleme yapmak her zaman tercih edilen bir yöntem değildir. Öbür yandan artan yedekleme çok hızlı gerçekleştirilebilmesine rağmen verinin geri döndürülmesi sırasında çok sayıda yedekleme işinin çalıştırılmasına ihtiyaç duymaktadır. Bu tür nedenlerle yedekleme işlerinin gerçekleştirilmesi sırasında bu seçenekler genellikle beraber kullanılmaktadır. Hafta sonu tam yedek, hafta içi fark yedek ve mesai saatleri içerisinde artan yedek almak beraber kullanıma örnek olarak verilebilir.

Başarılı bir Yedekeleme için Nelere Sahip Olmalısınız?

  1. Sanallaştırılmış bir sunucu
  2. Güvenli bir Uzak Masa Üstü Erişimi
    1. Sabit IP
    2. Internet Baglantisi
  3. 1 Adet Nas Cihazi + 1 Adet USB Disk yada 2 Adet USB Disk
  4. Aylık Yedek Servisi

Veri Yedekleme Türleri