Bworks - Matbu Evraklar

Matbu Evraklar

Sevk İrsaliyesi

Satılmış ya da satılmak üzere olan bir malın, bir adresten diğerine naklinde ya da aynı işletmeye ait işyerleri arasında taşınmasında düzenlenen ve üzerinde gönderilen malın konusu, birimi ve malın kime ait olduğunun yazıldığı belgeye sevk irsaliyesi denir.

Fatura

 Fatura belli bir satış sonrasında bir şeyi satın alan kişiye parsını ödediğine dair verilen belgedir. Bu belge aslında çok fazla işimize yarar. Örneğin bir kıyafet aldınız ve sonradan denediğinizde size aslında tam olmadığını fark ettiniz bu kıyafeti değiştirebilmek için o kıyafeti o mağazadan aldığınıza ve parasını ödediğinize dair bir belge göstermek zorundasınız. İşte göstermeniz gereken o belge fiştir. Peki o kıyafetin o mağazadan alındığını mağazacı nereden bilecek? Faturaların üzerinde mağaza adının bulunması gerekmektedir. Faturaların üzerinde kesinlikle bulunması gereken şey bağlı bulunduğu vergi dairesi numarası faturanın seri nosu ve faturanın düzenlendiği tarihtir. Bu bilgiler sayesinde de aslında hem müşteri hem de satışı yapan ticari yer zor durumda kalmaz ve yanlış anlaşılmalardan uzaklaşırlar. Çoğu zaman aldığımız şeylerin iade ya da değiştirme süresi bulunmaktadır ve bu süre o şeyi aldıktan sonra yani fatura kesildikten sonra başlamaktadır. İşte faturaların üzerindeki fatura kesilme tarihi sayesinde de bu sürenin aşılıp aşılmadığı detaylı olarak incelenebilmektedir.

Faturalar genellikle malın satımı esnasında kesilmektedir. Ancak bir fatura mal satımı gerçekleştikten sonra da kesilebilmektedir. Fatura mal satımından sonra en geç 10 gün içerisinde kesilmek zorundadır. Faturalar genellikle makineler aracılığıyla ya da mürekkep kalemle düzenlenmektedir. Faturaları keserken satışı yapan kişi 2 kopya şeklinde fatura keser ve bir nüshası kendinde diğeri de malı sattığı kişide kalacak şekilde düzenler. Fatura keserken bazen satıcı müşterinin telefon numarasına adına soyadına ve ev adresine ihtiyaç duyar. Bu gibi durumlarda satıcıya bu belgeleri vermek müşterinin zorunluluğudur. Faturaların baş kısmında satışı yapan firmanın sahibinin imzası bulunmak zorundadır.

Faturaların kağıtları genellikle ön kısımda beyaz ve arka kısım için renkli kağıtlar kullanılmaktadır. Ve bu renkli kağıtlar sanki arada karbon kağıdı varmış etkisi sayesinde aynı faturanın 2. Nüshasını çıkarmak için uğraşmak yerine bir defada iki adet ve hatta bazen 3 adet fatura çıkarmasına sebep olur. Her iş yeri kendine özel fatura üretimi yaptırmaktadır. Ve faturaların üzerinde bulunan imzaları matbaaları ile anlaşıp bütün faturaların üzerinde işyeri sahibin imzası olacak şekilde bastırmaktadırlar. Böylelikle iş yeri sahibi bütün faturaları tek tek imzalamak gibi ağır bir yükten kurtulmuş olmaktadır.

Faturalar kendi aralarında kullanıldıkları yere göre ebatlandırılmaktadır. A4 kağıda ya da A5 kağıdına basılan faturalar olduğu gibi özel ölçülere sahip faturalarda bulunmaktadır. Bunu satışı yapacak olan kişi kendi belirler ve hangi ebatta olmasını istiyorsa o boyutlardaki faturayı matbaaya bastırır. Evlerimize gelen faturalardan da yoa çıkacak olursak hemen hemen bütün faturaların ebatları farklıdır.

Faturalar açık fatura ve kapalı fatura diye ikiye ayrılmaktadır. Açık faturalarda işletme veresiye satışlar doğrultusunda ödemeyi ileri bir tarihte alacağını beyan eder ve faturanın üst kısmını kaşeler. Kapalı faturalarda ise işletme satılan malın parasını peşin olarak aldığını göstermek için faturanın alt tarafını kaşeleyip imzalar.

Faturalar satışı yapan kişi tarafından düzenlenmesi zorunlu olan belgelerdir. Fatura kesmeyen bir işyeri ceza ödemek zorunda kalabilmektedir. Faturanın yasal bir zorunluluğu vardır. Ancak bazı meslek gruplarındaki insanların işyerlerinde fatura kesme zorunluluğu yoktur ama satışlarının belli bir limiti aşması halinde yine fatura kesmek zorunda kalırlar. Fatura satıcının da alıcının da işine yarar bir belge olmasıyla çokça kullanılır. Hemen hemen bütün sektörlerde yaptığınız alışveriş esnasında ödeme kısmına gelindiğinde fatura kesildiğini görürsünüz. Hatta çoğu zaman faturalar paranın üstüyle beraber verilir. Faturalar müşterinin de haklarını bilmesi ve araması açısından önemli belgelerdir.

Fatura basımı için gerekli belgeler:

  • Vergi levhası fotokopisi
  • Kimlik fotokopisi
  • İmza sirküsü

Faturalar İstanbul firmaları içindir. Belgeleri fakslayarak veya taramaları e-posta ile bize ulaştırabilirsiniz.

İrsaliyeli Fatura

İrsaliyeli fatura, fatura ve sevk irsaliyesinin yerine geçerek düzenlenen bir belgedir. Fatura ve sevk irsaliyesinin ayrı ayrı düzenlenmesi, mükellefin iş yükünü artırdığı gibi faaliyetlerinin de aksamasına neden olmaktadır.

Tahsilat Makbuzu

Para, mal, kıymetli evrak, vb. kıymetlerin teslim alındığını ispat etmek için düzenlenen makbuzdur.

Tediye Makbuzu

Tediye Makbuzu Para, mal, kıymetli evrak, vb. kıymetlerin teslim edildiğini ispat etmek için düzenlenen makbuzdur. Düzenleyerek bir nüshasını satıcıya verecektir.

NOT: Pratik hayatta işletmeler genellikle, sadece Tahsilat Makbuzu kullanmaktadırlar.